ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้เผยสถานการณ์ตลาดอสังหาฯ มือสองในยุคโควิด-19 ระบาด กระทบความต้องการซื้อลดลงอย่างต่อเนื่องสวนทางความต้องการขายเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เร่งคัดทรัพย์ที่โดดเด่นด้านทำเลและราคาไม่แพงนำเสนอลูกค้า ในขณะที่สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยเร่งจัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบ Zoom เสริมสร้างศักยภาพและประเมินสมรรถนะการทำงานของนายหน้า หวังเตรียมพร้อมการขายหลังโรคระบาดลดลงคาดความต้องการซื้อเพิ่ม

นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาตลาดอสังหาริมทรัพย์มือสองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนและรายได้ของคนส่วนใหญ่ลดลง ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและชะลอการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งสวนทางกับความต้องการขายที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบและต้องการขายบ้าน ทำให้สถาบันการเงินต่างๆ มีทรัพย์ NPL เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองนั้นยังคงมีอยู่ตลอดเวลา แต่ต้องรอให้สถานการณ์ต่างๆ คลี่คลายกว่านี้ ตลาดบ้านมือสองน่าจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง

สำหรับการขายทรัพย์มือสองในขณะนี้ ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้เซอร์วิสได้ใช้กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาด เพราะสัดส่วนการซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงลดลงจำเป็นต้องมีสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อเพื่อการลงทุน บริษัทจึงได้คัดทรัพย์จากสถาบันการเงินที่มีราคาไม่แพง ตั้งอยู่บนทำเลที่น่าลงทุน ทั้งยังต้องเจรจากับเจ้าของทรัพย์เพื่อจัดโปรโมชั่นด้านราคาที่ถูกลง ซึ่งทำให้ที่ผ่านมากลยุทธ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากลูกค้า ทำให้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการเงินเจ้าของทรัพย์จัดโปรโมชั่นด้านราคา ซึ่งทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น 

นางดรุณีเปิดเผยเพิ่มเติมในฐานะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (TREBA) ว่า ในขณะนี้สมาคมฯ ได้เตรียมจัดกิจกรรมอบรมในหลักสูตรต่างๆ ผ่านระบบ Zoom เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนายหน้าในการขายบ้านมือสอง โดยในวันที่ 28 สิงหาคม 2564 จะจัดหลักสูตร Marketing Strategy for Broker Startup in the of Disruption เป็นหลักสูตร 6 ชั่วโมงที่บรรยายโดย Mr. Eran โดยเนื้อหาของหลักสูตรนั้นเป็นการนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการทำงานของนายหน้า  นอกจากนี้แล้วยังมีหลักสูตร English  for Real Estate Agent โดยเรียนทุกเสาร์ที่ 4, 11, 18, 25 ของเดือนกันยายน สอน English Native โดย Mr.Nail David Moris เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษในการขายอสังหาริมทรัพย์กับชาวต่างประเทศอีกด้วย