ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้เผยปัจจัยสำคัญที่สถาบันการเงินตัดสินใจเลือกขายทรัพย์ผ่านนายหน้า เพราะมีความเชี่ยวชาญในการขาย มีฐานข้อมูลผู้ซื้อ และเครือข่ายช่วยขายขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันในช่วงวิกฤติแบงก์ต่าง ๆ มีทรัพย์เพิ่มขึ้น และพร้อมเปิดโอกาสให้นายหน้า

Post: 28 พฤษภาคม 2564

ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้เผยปัจจัยสำคัญที่สถาบันการเงินตัดสินใจเลือกขายทรัพย์ผ่านนายหน้า เพราะมีความเชี่ยวชาญในการขาย มีฐานข้อมูลผู้ซื้อ และเครือข่ายช่วยขายขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันในช่วงวิกฤติแบงก์ต่าง ๆ มีทรัพย์เพิ่มขึ้น และพร้อมเปิดโอกาสให้นายหน้า

นางดรุณี รุ่งเรืองผล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาร์วิด พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสถาบันการเงินส่วนใหญ่ขายทรัพย์เอง แต่ปัจจุบันได้เปิดโอกาสให้บริษัทนายหน้าทำหน้าที่ช่วยขายทรัพย์มากขึ้น เนื่องจากในช่วงวิกฤต ธนาคารต่าง ๆ มีทรัพย์พร้อมขายเพิ่มขึ้น ทั้งทรัพย์เพื่อการลงทุน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และที่ดินเปล่า และทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ สถาบันการเงินจะเลือกร่วมงานกับนายหน้าที่จดทะเบียนนิติบุคคล และทำสัญญาขาย 2 รูปแบบ คือเซ็นสัญญาแต่งตั้งแบบมีเงื่อนไขระบุให้นายหน้ามีสิทธิ์ขายทรัพย์แต่เพียงผู้เดียว และในลักษณะที่สถาบันการเงินและนายหน้าสามารถขายทรัพย์ร่วมกันได้

สำหรับเหตุผลที่สถาบันการเงินเลือกให้นายหน้าเข้าไปร่วมขายทรัพย์ ส่วนหนึ่งเพราะนายหน้าทำงานได้ทุกวัน สามารถพาลูกค้าชมบ้านในวันหยุดและประสานงานเรื่องต่างๆ ได้สะดวกและคล่องตัวมากกว่า นอกจากนี้แล้วบริษัทนายหน้ายังมีฐานข้อมูลความต้องการซื้อบ้านอยู่ในมือ และมีเครือข่ายการทำงานที่ดี เนื่องจากเป็นสมาชิกของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีสมาชิก 2,000 ราย และสามารถช่วยกันขายทรัพย์ได้ นอกจากนี้แล้ว นายหน้ายังมีทักษะในการขายทรัพย์ได้ดี เนื่องจากมีการอบรมเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถวิเคราะห์ผู้จะซื้อแต่ละคน และเข้าใจกระบวนการในการซื้อ-ขาย รวมทั้งข้อแนะนำต่างๆ กับผู้ซื้อบ้าน เช่น การขอสินเชื่อ การโอน รวมทั้งบริการหลังการขายอื่น ๆ  

อย่างไรก็ตาม การที่สถาบันการเงินใช้บริการนายหน้ามืออาชีพขายทรัพย์ ถือเป็นการลดต้นทุนในการทำการตลาดได้เป็นอย่างดี สถาบันการเงินจะมีค่าใช้จ่ายเฉพาะกรณีที่นายหน้าสามารถขายทรัพย์ได้เท่านั้น ทั้งนี้ นายหน้าที่จะขายทรัพย์ให้กับสถาบันการเงินนั้นจะต้องมีความเข้าใจกระบวนการทำงาน และสถาบันการเงินส่วนใหญ่มักจะคัดเลือกเฉพาะนายหน้านิติบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการขายทรัพย์ในลักษณะดังกล่าวมาก่อน เนื่องจากการขายทรัพย์ของสถาบันการเงินนั้นแตกต่างจากการขายบ้านมือสองทั่วไป

นางดรุณีเปิดเผยเพิ่มเติมว่า จากประสบการณ์ที่ดาร์วิดพร๊อพเพอร์ตี้ได้ทำงานขายทรัพย์ให้กับสถาบันการเงินต่างๆ จะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการต่างๆ โดยสิ่งสำคัญที่นายหน้าต้องทำคือการสำรวจทรัพย์ เพื่อวิเคราะห์หาข้อมูลสำหรับใช้ในกระบวนการขาย เพื่อจะได้รู้ว่าทรัพย์แต่ละหลังมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรบ้าง เพราะจำเป็นต้องใช้ข้อมูลต่างๆ ของบ้านมาทำการตลาด และต้องตอบคำถามต่างๆ กับลูกค้า เช่น พื้นที่ใช้สอย เรื่องทำเลที่ตั้ง สภาพบ้าน การซ่อมแซม ฯลฯ ส่วนใหญ่ทรัพย์สถาบันการเงินที่ขายผ่านนายหน้าจะสามารถปิดการขายได้เร็ว เนื่องจากนายหน้ามีฐานลูกค้าอยู่ในมือ และมีเครือข่ายการขายที่กว้างจึงทำให้การขายมีประสิทธิภาพมากกว่าการที่สถาบันการเงินขายเอง

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา บริหารโครงการ จอง 5,000. กู้ 100% อสังหาฯ แนะนำ ถาม-ตอบ ติดต่อสอบถาม
228 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2282-1444 แฟกซ์ 0-2282-2139
Copyright © 2009-2013 Darvid Property Service,Co.,Ltd. All right reserved.